Vätskeöverföring

Membranvätskepumpar erbjuder säker och ren överföring av neutrala och aggressiva vätskor

Säkerhet är av största vikt vid överföring av farliga kemikalier från en behållare till en annan, och kemiskt resistenta membranvätskepumpar - som vanligtvis används inom gruvindustrin - är en idealisk lösning. Fördelen med membranpumpar kontra slangpumpar är att de är kompatibla med aggressiva/korrosiva vätskor och, då det inte har någon slang som komprimeras, erbjuder de pålitlig reproducerbar dosering och överföring av vätskor.

Membranvätskepumpar från KNF i LIQUIPORT-serien är designade för att vara kemiskt resistenta, som ger möjligheten att säkert överföra neutrala och aggressiva vätskor.Inte säker på vilket pump du ska välja? Be om en demo, och upptäcka skillnaderna hos KNF Lab själv.