Geltorkning

Välj från ett brett utbud av kemiskt resistenta pumpar med variabelt vakuum

Geltorkning är en teknik som ibland används vid DNA-testning, och för att avlägsna luft från plaster och hartser för att förhindra bubbelbildning. Flödeshastigheten och vakuum måste väljas omsorgsfullt för att säkerställa att torkprocessen blir slutförd utan att skada slutprodukten.

För att bidra till bästa möjliga resultat, erbjuder KNF ett urval av membranvakuumpumpar - inklusive en varvtalsreglerad pump - designade för att vara kemiskt resistent.Inte säker på vilket pump du ska välja? Be om en demo, och upptäcka skillnaderna hos KNF Lab själv.