Centrifugalkoncentration

KNF pumpar levererar exakt, högpresterande vakuum för centrifugal koncentration

Centrifugalvakuumkoncentration använder en kombination av centrifugalkraft, vakuum och värme för att snabbt och försiktigt avdunsta flera små prover till antingen en torr eller våt pellet. Det finns många olika tillämpningar för centrifugal avdunstning, inklusive:

  • koncentration av polynukleotider och proteinprover
  • restalanalys
  • koncentration av lösningsmedel/vattenblandningar
  • toxikologi och rättsmedicin
  • kombinatorisk kemi
  • mat- och miljöanalys

På grund av den typ av lösningsmedel som används rekommenderas en kemiskt resistent pump, med god tolerans mot kondensat.

Välj din pump beroende på vilket flöde och vakuum som krävs.
 
CENTRIFUGAL


Inte säker på vilket pump du ska välja? Be om en demo, och upptäcka skillnaderna hos KNF Lab själv.